Dofinansowanie na termomodernizację dla przedsiębiorstw – konkurs już w kwietniu. NIE PRZEGAP!

Już w kwietniu 2018 rusza konkurs na termomodernizacje budynków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wartość projektu może osiągalność aż 13 mln zł, a poziom dofinansowania do 70%.

W ramach konkursu dofinansowaniu podlegają następujące działania:

1. Głęboka termomodernizacja obiektów w przedsiębiorstwach,
2. Technologie odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa,
3. Systemy zarządzania energią (jako element projektu),
4. Projekty dotyczące redukcji ilości strat energii, ciepła, wody, w tym pozwalająca na odzysk i ponowne wykorzystanie ciepła odpadowego,
5. Projekty dotyczące zastosowania energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii,
6. Budowa i przebudowa instalacji OZE (o ile wynika to z przeprowadzonego audytu energetycznego),
7. Przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie.

Celem Działania jest osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej przedsiębiorstw poprzez realizację wielokierunkowych i kompleksowych zadań w różnych dziedzinach, tj. ogrzewaniu, wentylacji, chłodzeniu, przygotowaniu ciepłej wody i oświetleniu pomieszczeń; jak również szersze wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych i niekonwencjonalnych.
Celem jest stworzenie we wspartych przedsiębiorstwach systemu produkcji, uwzględniającego zasady zrównoważonego wykorzystywania zasobów, a poprawa efektywności energetycznej wpłynie na bardziej efektywny system produkcji, a w konsekwencji na wzrost konkurencyjności gospodarki. Integralną częścią każdego projektu powinno być wprowadzenie inteligentnych systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie.

Zachęcamy do zapoznania się i konsultowanie swoich pomysłów z naszym zespołem. Czasu zostało już mało, ale możliwości są imponujące.

Informacja do pobrania poniżej:

TERMOMODERNIZACJA