Sukces zespołu LCC!

21 września Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki konkursu 1.1.2 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Konkurs dotyczył prac badawczo-rozwojowych, a nagrodzone zostały najbardziej innowacyjne projekty. W ramach konkursu oceniono 122 wnioski, z czego dofinansowano zaledwie 15. Na liście rankingowej znalazł się również wniosek napisany dla naszego Klienta!!!