Sukces UMCS i LCC

21 marca Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki konkursu organizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 3.1 Kompetencje  w szkolnictwie wyższym. Konkurs dotyczył rozwoju kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Wśród zwycięzców znalazł się projekt „GEO4WORK – Rozwój kompetencji zawodowych studentów Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS i wzmocnienie ich konkurencyjności na nowoczesnym rynku pracy” przygotowany przez Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz Lubelskie Centrum Consultingu sp. z o.o.

Projekt skierowany jest do studentów Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarce Przestrzennej UMCS. W ramach projektu wszyscy uczestnicy wezmą udział w kursach rozwijających kompetencje komunikacyjne i analityczne, certyfikowanych szkoleniach zawodowych, wizytach studyjnych, warsztatach branżowych oraz samodzielnie realizowanych projektach.