Przyjazdowa misja gospodarcza z USA

Od 25 do 30 lipca wspólnie z Urzędem Marszałkowskim organizujemy misję przyjazdową przedsiębiorców z USA. W ciągu pięciu dni przedsiębiorcy wezmą udział w seminariach, panelach dyskusyjnych oraz wizytach studyjnych. W spotkaniach B2B, będących również elementem programu misji, będą uczestniczyć przedstawiciele branży rolno-spożywczej, elektromaszynowej, IT, chemicznej, biotechnologicznej i medycznej. Osoby zainteresowane spotkaniami z przedsiębiorcami zapraszamy do kontaktu z naszym biurem.