Nowe konkursy dla przedsiębiorców – szansa na dofinansowania

Ważna informacja dla organów prowadzących publiczne i prywatne przedszkola. Zarząd Województwa ogłosił 2 konkursy na dofinansowania na tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej, szkolenia kadry oraz dodatkowe zajęcia.
Konkurs 12.1 oraz 12.5 RPO WL Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3 – 4 lata.
Można pozyskać do 85% dofinansowania.

Konkurs 12.5 RPO WL dotyczy wymienionych gmin z woj. Lubelskiego: Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Lubartów, Lubartów (miasto), Lublin, Mełgiew, Nałęczów, Niedrzwica Duża, Niemce, Piaski, Spiczyn, Strzyżewice, Świdnik, Wólka.

Konkurs 12.1 RPO WL przeznaczony jest dla reszty województwa.

Informacja do pobrania poniżej

PRZEDSZKOLA