PERSPEKTYWA POZYSKIWANIA FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH 2014 – 2020

Nowa perspektywa finansowa UE stwarza wiele możliwości wsparcia przedsiębiorstw, rozwoju przedsiębiorczości oraz wsparcia dla współpracy biznes – nauka. Z budżetu spójności Polska otrzyma 82,5 mld euro w latach 2014 – 2020. Nowe szanse rozwoju stwarza również największy program UE Horyzont 2020. Obecnie na stronach poszczególnych programów operacyjnych znajdują się pierwsze dokumenty ramowe, które wskazują Beneficjentów, Użytkowników i rodzaje działań, które będą finansowane. Zapraszamy do śledzenia naszych aktualności, gdzie na bieżąco znajdą Państwo najnowsze informacje na temat możliwości finansowania w ramach:

  • Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
  • Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
  • Programu Operacyjnego Polska Wschodnia
  • Programu Polska Cyfrowa
  • Programu Infrastruktura i Środowisko
  • Programu Horyzont

Obecnie polecamy zapoznanie się z harmonogramem konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na rok 2015.