Konferencja o odnawialnych źródłach energii w Michowie – zapraszamy do udziału

Lubelskie Centrum Consultingu sp. z o. o. ma przyjemność organizować konferencje na temat wad i zalet odnawialnych źródeł energii. Poniżej znajdziecie Państwo szczegółowe informacje.

Urząd Marszałkowski ogłasza nabór uczestników na konferencję i wizytę studyjną na farmę wiatrową w ramach operacji pt. „Zwiększenie świadomości o OZE liderów i mieszkańców lubelskich wsi”. Do uczestnictwa zachęcamy zarówno wójtów, radnych gmin i sołtysów, jak również wszystkich zainteresowanych mieszkańców terenów wiejskich naszego regionu. Warto się pośpieszyć – termin zgłaszania mija 27 listopada!

Projekt zakłada zorganizowanie dwóch spotkań, które odbędą się w Michowie w terminach:
– 4 grudnia 2015 r. – grupa I (30 osób),
– 9 grudnia 2015 r. – grupa II (30 osób).

Konferencja odbędzie się w sali Urzędu Gminy Michów. Uczestnicy zwiedzą także farmę wiatrową zlokalizowaną na terenie tej gminy.
Organizator zapewnia bezpłatne przejazdy na spotkania, wyżywienie (serwis kawowy, obiad) ubezpieczenie oraz program merytoryczny wraz z materiałami promocyjno-edukacyjnymi. Miejsca zbiórki zostaną określone na postawie liczby przesłanych zgłoszeń z jednej miejscowości. Uczestnicy zostaną powiadomieni o nich telefonicznie i mailowo. Do miejsca zbiórki należy dojechać we własnym zakresie.
Uwaga: Liczba miejsc jest ograniczona.
Liczy się dzień przesłania karty zgłoszeniowej (termin zgłoszenia). Za datę przyjęcia przyjmuje się datę wpływu informacji mailowej na adres: beata.gajak@lubelskie.pl. Prawidłowo wypełnione i zeskanowane karty zgłoszeniowe, prosimy przesłać pocztą elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie do 27 listopada 2015 r. do godz. 15:30.

Informacji nt. projektu udziela pracownik Departamentu Rolnictwa i Środowiska UMWL, p. Beata Gajak-Gregorczyk pod numerem tel. (81) 44 16 713.

ZGŁOSZENIA