Lubelskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości – wkrótce rozpoczniemy rekrutację!!!!

Z przyjemnością informujemy, że od 01.02.2017 LCC wraz z partnerem Lubelskim Parkiem Naukowo-Technologicznym S.A. rozpoczyna realizację projektu „Lubelskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości” w ramach RPO WL na lata 2014-2020. Projekt skierowany jest do osób fizycznych z terenu woj. lubelskiego, pozostające bez pracy, które zaliczają się do jednej z poniższych grup:
a) Osoby w wieku powyżej 50 r. życia,
b) Kobiety – minimum 60% uczestników projektu
c) Osoby z niepełnosprawnościami
d) Osoby długotrwale bezrobotne
e) Osoby o niskich kwalifikacjach

Zapraszamy też osoby odchodzące z rolnictwa!!!!


Uczestnikom projektu oferujemy szkolenia i doradztwo przygotowujące do prowadzenia firmy
oraz co najważniejsze dofinansowanie w wysokości 32 300,00 zł.

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej oraz FB, już niedługo więcej informacji na temat rekrutacji!!!

Wszelkich informacji udziela Biuro projektu po numerem telefonu 81 440 87 00 a także można znaleźć w zakładce projektu:

LINK DO ZAKŁADKI PROJEKTU:

http://lcc.lublin.pl/szkolenia-dofinansowane-i-doradztwo-biznesowe-lublin/lcrp/