Lubelskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości – REKRUTACJA przedłużona 18.04.2017 r.

Uwaga Uwaga  – Rekrutacja przedłużona do 18.04.2017 r.!!!!!!!!!

Dokumenty do pobrania znajdują się w zakładce projektu oraz w Biurze projektu.

http://lcc.lublin.pl/szkolenia-dofinansowane-i-doradztwo-biznesowe-lublin/lcrp/

Przypominamy, że projekt skierowany jest do osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego, pozostające bez pracy, wyżej wymienione osoby należą co najmniej do jednej z następujących grup:
a) Osoby w wieku powyżej 50 r. życia,
b) Kobiety – minimum 60% uczestników projektu
c) Osoby z niepełnosprawnościami
d) Osoby długotrwale bezrobotne
e) Osoby o niskich kwalifikacjach
Zapraszamy też osoby odchodzące z rolnictwa!!!!


Uczestnikom projektu oferujemy szkolenia i doradztwo przygotowujące do prowadzenia firmy
oraz co najważniejsze dofinansowanie w wysokości 32 300,00 zł.

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej oraz FB, już niedługo więcej informacji na temat rekrutacji!!!

Wszelkich informacji udziela Biuro projektu po numerem telefonu 81 440 87 00 a także można znaleźć w zakładce projektu:

LINK DO ZAKŁADKI PROJEKTU:

http://lcc.lublin.pl/szkolenia-dofinansowane-i-doradztwo-biznesowe-lublin/lcrp/