Majówka 2017

19 projektów otrzymało dofinansowanie w ramach dwuletniego planu operacyjnego 2018-2019. Za ponad 840 tysięcy złotych Lokalne Grupy Działania, organizacje pozarządowe i gminy zorganizują przedsięwzięcia w zakresie promocji i rozwoju rolnictwa oraz terenów wiejskich.

Dzięki podpisanym umowom beneficjenci tych środków będą mogli zainicjować nowe przedsięwzięcia oraz kontynuować już te sprawdzone, które zyskały popularność wśród odbiorców. Przykładami projektów odnoszących sukces są: Święto Jabłka Józefowskiego, Festiwal promocyjno-edukacyjny „Kiszeniaki i Kwaszeniaki” oraz Lubelskie Święto Chleba.

Wiele wydarzeń, które już mają miejsce, a są współfinansowane ze środków KSOW z roku na rok rosną zarówno pod względem swojej popularności, jak i lepszego dopracowania – mówił Grzegorz Kapusta wicemarszałek województwa lubelskiego.

Dofinansowanie konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pochodzi ze spodków Unii Europejskiej w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt realizowany przy współpracy SR KSOW Województwa Lubelskiego.

Informacje ze strony Województwa Lubelskiego