LCC organizatorem wizyty unijnej Komisarz ds. polityki regionalnej

Podpisanie listu intencyjnego „Lagging Regions” to główny cel wizyty unijnej Komisarz ds. polityki regionalnej Coriny Creƫu w Rzeszowie.  Spotkanie zostało zorganizowane 15 kwietnia 2016 r. przez Lubelskie Centrum Consultingu sp. z o. o. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

Projekt jest wspólną inicjatywą Komisji Europejskiej, Banku Światowego oraz Ministerstwa Rozwoju. Podstawowym założeniem „Lagging Regions” jest wyrównanie różnic pomiędzy najbiedniejszymi regionami, a resztą Unii Europejskiej. Pierwszym krokiem jest zidentyfikowanie problemów, które ograniczają rozwój gospodarczy województwa. Drugim krokiem jest opracowanie działań, które mogą przyspieszyć rozwój danego regionu. W Polsce inicjatywa dotyczy dwóch województw, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

Sygnatariuszami dokumentu byli Corina Creƫu, Komisarz ds. Polityki Regionalnej w Komisji Europejskiej, Adam Hamryszczak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Maria Kurowska, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego.

W ramach wizyty Komisarz Corina Creƫu spotkała się również ze studentami w Ośrodku Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej w Jasionce.

Więcej informacji na portalach:

http://www.podkarpackie.pl/index.php/rozwoj-regionalny/4512-lagging-regions-dokument-podpisany

http://rzeszow-news.pl/dobra-wizyta-unijnej-komisarz-na-podkarpaciu/

http://rzeszow.wyborcza.pl/rzeszow/1,34975,19925382,komisarz-unijna-corina-cretu-w-rzeszowie-umowa-podpisana.html