Konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego!

26 października zostały ogłoszone nabory na konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Nabory potrwają do 7 grudnia. Maksymalny poziom finansowania wynosi 85 %. W ramach konkursów znajdują się środki na:

a. budowę i modernizację sieci kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków oraz systemów zaopatrzenia w wodę;

b. zakup wyposażenia oraz dostosowanie, adaptację lub modernizację infrastruktury niezbędnej do świadczenia usług opiekuńczych w żłobkach, klubach dziecięcych i oddziałach żłobkowych;

c.adaptację lub modernizację już istniejących przedszkoli i punktów przedszkolnych. Możliwe będzie również dofinansowanie budowy nowych przedszkoli oraz zakup niezbędnego wyposażenia, ułatwiającego naukę najmłodszym mieszkańcom województwa.

Więcej informacji  na temat możliwości finansowania uzyskają Państwo kontaktując się z naszymi doradcami!