Konkurs 3.7 rozstrzygnięty!

Kwiecień kończymy bardzo miłą informacją. Nasz Klient w tym tygodniu podpisał umowę o dofinansowanie w ramach konkursu 3.7 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Konkurs był skierowany do mikro- i małych przedsiębiorstw, a jego celem głównym było podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw.