Konkurs dla przedsiebiorców z WL – inwestycje, rozwój, wdrożenia

Wakacje się skończyły, a wrzesień choć słoneczny obfituje w ciekawe możliwości wsparcia dla lubelskich przedsiębiorców.  Właśnie został ogłoszony najbardziej oczekiwany konkurs roku czyli Działanie 3.7 „Wzrost konkurencyjności MŚP – pomoc zwrotna”

Celem działania jest zwiększenie konkurencyjności, podniesienie produktywności, wydajności pracy oraz skali prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstw  z województwa lubelskiego przede wszystkim dzięki wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań. Wzrost innowacji zostanie zapewniony m.in. poprzez wsparcie inwestycyjne przeznaczone na realizację wyników prac badawczych.

Dofinansowanie przeznaczone jest w szczególności na:

  1. Stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia nowych lub ulepszonych produktów/usług.
  2. Zastosowanie nowoczesnych technologii – rozwój produktów i usług opartych na TIK (np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne).
  3. Wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu.
  4. Wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań poprzez wsparcie działań związanych z nabyciem praw do własności intelektualnej oraz wsparcie działań mających na celu dostosowanie istniejących aktywów firmy do potrzeb wdrożenia nowego procesu, produktu, bądź usługi, a także pobudzanie innowacji marketingowej i organizacyjnej.

Projekty realizowane w ramach tego działania będą zakładały zwrot części dofinansowania z możliwością jej umorzenia. Kwota zwrotu uzależniona będzie od realizacji i osiągnięcia wskaźnika rezultatu bezpośredniego Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów.

KWOTY WSPARCIA:

  • Minimalna kwota wsparcia: brak ograniczeń kwotowych;
  • Maksymalna kwota wsparcia: 2 000 000,00 zł.
  • Alokacja na konkurs to prawie 112 000 000,00 zł

MAKSYMALNY POZIOM DOFINANSOWANIA CAŁKOWITYCH WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH:

  • Mikro, małe przedsiębiorstwa: 70%;
  • Średnie przedsiębiorstwa: 60%.