Lubelskie Centrum Kompetencji


1 kwietnia 2014 roku ruszył projekt „Lubelskie Centrum Competencji”, którego uczestnikami są pracownicy „Lubelskiego Centrum Consultingu” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Realizacja projektu jest przewidziana od 1 kwietnia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.

W ramach projektu odbędą się następujące szkolenia:

Język angielski z elementami języka biznesowego – 60 h

W ramach zajęć uczestnicy podniosą swoje umiejętności językowe. Szkolenie zakończone egzaminem TOIEC.

Język rosyjski – 120 h

Szkolenie pozwoli uczestnikom na nabycie umiejętności posługiwania się językiem rosyjskim, a cykl szkoleniowy zakończy się egzaminem TELC.

Język hiszpański – 120 h

Szkolenie pozwoli uczestnikom na nabycie umiejętności posługiwania się językiem hiszpańskim, a cykl szkoleniowy zakończy się egzaminem DELE.

European Business Competence Licence (EBC*L) – 65 h

Zajęcia pozwolą uczestnikom nabyć szczegółową wiedzę z zakresu rachunkowości, wskaźników biznesowych i prawa spółek. Szkolenie zakończone egzaminem EBC*L.

MANAGEMENT 2014 – 192 h

Prestiżowe szkolenie z zarządzania firmą organizowane przez ICAN Institute jedynego przedstawiciela HARVARD BUSINESS REVIEW PUBLISHING w Polsce. Zajęcia umożliwią uczestnikom nabycie wysokospecjalistycznej wiedzy z zakresy zarządzania przedsiębiorstwem, strategii i marketingu firmy z wykorzystaniem narzędzi HARVARD BUSINESS. Szkolenie zakończone egzaminem MANAGEMENT 2014.

PRINCE2 FOUNDATION – 40 h

Znana i ceniona na całym świecie metodyka zarządzania projektami. Dzięki uczestnictwu w szkoleniu uczestnicy usprawnia proces zarządzania projektami komercyjnymi i unijnymi. Zajęcia zakończone egzaminem PRINCE2 FOUNDATION.

Lubelskie Centrum Consultingu sp. z  o. o. skorzysta również z kompleksowego doradztwa z zakresu:

  1. Logistyki 192 h
  2. Pozyskiwania funduszy zewnętrznych 192 h
  3. Zarządzania projektami 192 h

Doradztwo ma za zadanie podniesienie efektywności przedsiębiorstwa i dostosowania go do wymagań regionalnego i globalnego rynku.

Aktualności


5.05.2014r. – W dniu 6 maja 2014r. rozpoczynamy szkolenie z języka angielskiego z elementami języka biznesowego. Uczestnikami są pracownicy Lubelskiego Centrum Consultingu Sp. z o.o. w Lublinie (6 osób). Przez najbliższe 60 godzin uczestnicy będą przygotowywać się do egzaminu TOIEC. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodni.

7.05.2014r. – W dniu dzisiejszym rozpoczynamy kurs kompetencji biznesowych EBC*L. W ramach szkolenia 8 pracowników Lubelskiego Centrum Consultingu Sp. z o.o. w Lublinie przez najbliższe 65 godzin nabędzie wiedzę z podstawowych działań i mechanizmów ekonomicznych, jak również zapozna się z zagadnieniami Prawa Spółek. Szkolenie zakończy się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu.

11.05.2014r. – W dniach 27-28.06.2014r. zaplanowano pierwszą sesję szkolenia MANAGEMENT 2014. W szkoleniu będą uczestniczyły 4 osoby – pracownicy Lubelskiego Centrum Consultingu Sp. z o.o. w Lublinie. Szkolenie odbywać się będzie w Warszawie. Przez najbliższe 192 godziny uczestnicy szkolić się będą z zakresu: zarządzanie strategiczne, przywództwo i zarządzanie, marketing i sprzedaż, finanse i rachunek ekonomiczny, efektywność osobista.

20.08.2014r. – Zaproszenie do składania ofert na usługę doradczą – zgodnie z zasadą konkurencyjności – 1/POKL/LCC/2014/DOR do projektu nr. POKL.08.01.01-06-150/13 na oferty czekamy do 3.09.2014 r.

26.11.2014 – Na początku listopada uczestnicy projektu przystąpili do egzaminu z języka angielskiego – TOEIC. Wszystkie osoby zdały egzamin i już wkrótce otrzymają certyfikaty. Od października uczestnicy projektu uczęszczają również na zajęcia z języka hiszpańskiego oraz języka rosyjskiego, które na wiosnę również zakończą się certyfikowanym egzaminem. Pod koniec listopada rozpoczynamy również doradztwo z zarządzania projektami.

Oferta


Oto TRZY FILARY naszej działalności. Dowiedz się więcej zapoznając się z katalogami.

Więcej

Masz jakieś pytania? Śmiało! Napisz do nas.

Skontaktuj się z nami

Już wiesz gdzie
nas znajdziesz


Lubelskie Centrum
Consultingu
sp. z o.o.

ul. Frezerów 3
20-209 Lublin
(Inkubator Technologiczny)

NIP: 946-25-74-510
REGON: 060449905
KRS: 0000324073
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
VI Wydział Gospodarczy KRS,
ul. Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik

Bank: Toyota Bank Polska S.A.
Nr rachunku: 02 2160 0003 2000 1565 6209 0001

+48 81 440 87 00
biuro@lcc.lublin.pl

Jesteśmy do Twojej dyspozycji


captcha

 Akceptuję Politykę Prywatności
Przeczytaj Politykę Prywatności