Poznaj zespół LCC


Poznaj ludzi, którzy razem z Tobą będą pracować na sukces Twojego przedsiębiorstwa.

ktatara

Katarzyna Tatara

PREZES ZARZĄDU


Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wieloletni specjalista ds. projektów szkoleniowych i inwestycyjnych, ekspert w zakresie komercjalizacji, modelowania biznesowego i innowacji. Doradca i konsultant biznesowy z obszaru finansów i strategii przedsiębiorstwa. Autorka ponad 50 biznesplanów i studiów wykonalności. Ekspert oceniający innowacyjność start-upów. Absolwentka programu MANAGEMENT 2014TM – Harvard Business Publishing/ICAN Institute, European Business Competence* Licence, PRINCE 2® Foundation oraz wielu szkoleń z zakresu rozwoju i wsparcia biznesu.


+48 791 222 712
katarzyna.tatara@lcc.lublin.pl
ktatara

Marcin Tatara

DYREKTOR DS. HANDLU MIĘDZYNARODOWEGO I INWESTYCJI, PROKURENT


Dyrektor handlowy wielu polskich firm, odpowiedzialny za obsługę kluczowych klientów, koordynację projektów międzynarodowych oraz handel B2B. Obecnie również doradca dużych firm zagranicznych w zakresie energii odnawialnej, dostaw biomasy, wdrożeń innowacji. Trener i konsultant w zakresie działań proekologicznych, wdrożeń polityki ekologicznej i fotowoltaiki oraz logistyki. Koordynator projektów handlowych z Indiami, Chinami, Norwegią, Turcją, Rosją i Sri Lanką. Autor ponad 30 strategii wejścia przedsiębiorstw na rynek zagraniczny oraz ekspertyz i analiz rynku. Organizator wielu misji gospodarczych przedsiębiorców m.in. z Egiptu, Arabii Saudyjskiej i Turcji. Absolwent wielu prestiżowych szkoleń, kursów i seminariów, w tym MANAGEMENT 2014TM – Harvard Business Publishing/ICAN Institute, European Business Competence* Licence, PRINCE 2® Foundation oraz projektów wspierających eksport organizowanych przez PARP.


+48 602 843 467
marcin.tatara@lcc.lublin.pl
ktatara

Dorota Surma

SPECJALISTA DS. PROJEKTÓW BIZNESOWYCH, PROKURENT


Absolwentka administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Koordynator i autor projektów szkoleniowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Zajmuje się organizacją i obsługą szkoleń oraz doradztwa, jak również zarządzaniem współpracą z Partnerami i Klientami. Absolwentka programu MANAGEMENT 2014TM – Harvard Business Publishing/ICAN Institute, European Business Competence* Licence, PRINCE 2® Foundation oraz wielu szkoleń z zakresu rozliczeń finansowych projektów.


+48 791 222 132
dorota.surma@lcc.lublin.pl
ktatara

Tomasz Popławski

KIEROWNIK DZIAŁU PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH


Absolwent geografii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studiów podyplomowych w zakresie Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej na Politechnice Warszawskiej. Projektami inwestycyjnymi i badawczymi zajmuje się od 8 lat. Doradza klientom jak pozyskać środki na rozwój i infrastrukturę przedsiębiorstwa, koordynuje współpracę między przedsiębiorstwami, a uczelniami w zakresie tworzenia i wdrażania rozwiązań B+R. Przygotowuje dokumentację projektową, koordynuje i rozlicza projekty, tworzy i ocenia Biznes Plany oraz studia wykonalności. Tomasz posiada certyfikat PRINCE 2 ® FOUNDATION.


+48 533 503 712
tomasz.poplawski@lcc.lublin.pl
pzajac

Patrycja Olchowska

SPECJALISTA DS. PROJEKTÓW BIZNESOWYCH


Absolwentka stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Europejskiej Akademii Dyplomacji w Warszawie. Obecnie wykładowca akademicki z zakresu przygotowania projektów międzynarodowych oraz zarządzania projektami. Zajmuje się pozyskiwaniem środków na rozwój przedsiębiorstw, koordynator doradztwa biznesowego KNOWPACK. Pomaga klientom w identyfikacji potrzeb przedsiębiorstwa, oraz dobraniu odpowiednich kierunków rozwoju z uwzględnieniem zewnętrznych źródeł finansowania. Zaangażowana w koordynowanie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami i naukowcami w zakresie przygotowania i wdrażania rozwiązań powstałych w wyniku prac B+R. Absolwentka programu MANAGEMENT 2014TM – Harvard Business Publishing/ICAN Institute, European Business Competence* Licence, PRINCE 2® Foundation oraz wielu szkoleń z zakresu pozyskiwania funduszy i rozwoju przedsiębiorczości.


+48 791 222 186
patrycja.olchowska@lcc.lublin.pl
Monika

Monika Kujawska-Pęcak

SPECJALISTA DS. POZYSKIWANIA FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH


Absolwentka Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Monika specjalizuje się w analizie finansowej przedsiębiorstw, tworzeniu Biznes Planów, prawie zamówień publicznych oraz pozyskiwaniem funduszy dla jst. Od kilku lat związana z branżą pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania dla przedsiębiorstw. Uczestniczka wielu szkoleń z zakresu finansów przedsiębiorstw oraz funduszy unijnych.


+48 791 222 175
monika.kujawska-pecak@lcc.lublin.pl
Annia W

Anna Winiarczyk

ASYSTENTKA ZARZĄDU


Absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Od początku swojej kariery związana z branżą PR. W LCC odpowiada za obsługę administracyjną procesów zarządczych oraz sprawne funkcjonowanie biura.


+48 791 222 401
anna.winiarczyk@lcc.lublin.pl
AnnaSS

Anna Szewczak-Sobkowicz

MANAGER OPERACYJNY

COACH ICC (7211)/ TRENER BIZNESU


Absolwentka Ekonomii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, oraz Finansów i bankowości na Lubelskiej Szkole Wyższej im. Króla Władysława Jagiełły. Trener biznesu i negocjator. Certyfikowany coach ICC. Współpracowała z największymi firmami w Polsce, gdzie zajmowała się sprzedażą i kontaktami z klientami kluczowymi. Od ponad 10 lat związana z rynkiem usług szkoleniowych. Ania prowadziła szkolenia dla wyższej kadry menadżerskiej z zakresu umiejętności miękkich, sprzedaży, marketingu i motywacji.


+48 791 222 319
anna.szewczak-sobkowicz@lcc.lublin.pl
cjablonski

Cezary Jabłoński

SPECJALISTA DS. HANDLU MIĘDZYNARODOWEGO


Absolwent administracji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie. Odpowiada za współpracę z partnerami z zagranicy, wprowadzanie przedsiębiorców na nowe rynki oraz kojarzenie kontrahentów. Zajmuje się rozwojem ścieżek eksportowych polskich przedsiębiorstw oraz przygotowywaniem rozeznania rynków zagranicznych. Koordynator merytoryczny misji gospodarczych realizowanych przez LCC (ZEA, Uzbekistan, Ukraina, Arabia Saudyjska, USA). Absolwent programu European Business Competence* Licence, PRINCE 2® Foundation oraz wielu szkoleń organizowanych przez Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu.


+48 791 222 183
cezary.jablonski@lcc.lublin.pl
Rafał

Rafał Danelczyk

SPECJALISTA DS. PROJEKTÓW ROZWOJOWYCH


Absolwent Business Administration in Management and Entrepreneurship na Florida Atlantic University. Rafał przez wiele lat współpracował z dużymi przedsiębiorstwami w Stanach Zjednoczonych oraz w Polsce, gdzie odpowiadał za realizację planów rozwojowych oraz współpracę z klientami kluczowymi. W LCC Rafał realizuje projekty biznesowe w szczególności związane z internacjonalizacją przedsiębiorstw i dba o wdrażanie przyjętej przez firmę strategii rozwoju.


+48 791 222 408
rafal.danelczyk@lcc.lublin.pl
abijas

Agnieszka Bijas

SPECJALISTA DS. OBSŁUGI I REALIZACJI PROJEKTÓW


Agnieszka ukończyła politologię na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studia podyplomowe z zakresu funduszy europejskich. Od 5 lat zajmuje się przygotowywaniem, koordynowaniem i rozliczaniem projektów z UE oraz prowadzi rekrutację do szkoleń dla naszych klientów na terenie całej Polski. Organizuje i kompleksowo obsługuje projekty szkoleniowe dla wszystkich branż, ze szczególnym uwzględnieniem branż strategicznych, w tym energia odnawialna i sektor ICT.


 +48 533 313 712
agnieszka.bijas@lcc.lublin.pl

Oferta


Oto TRZY FILARY naszej działalności. Dowiedz się więcej zapoznając się z katalogami.

Więcej

Masz jakieś pytania? Śmiało! Napisz do nas.

Skontaktuj się z nami

Już wiesz gdzie
nas znajdziesz


Lubelskie Centrum
Consultingu
sp. z o.o.

ul. Dobrzańskiego 3
(Lubelski Park Naukowo Technologiczny S.A.)
20-262 Lublin

NIP: 946-25-74-510
REGON: 060449905
KRS: 0000324073
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
VI Wydział Gospodarczy KRS,
ul. Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik

Bank: Toyota Bank Polska S.A.
Nr rachunku: 02 2160 0003 2000 1565 6209 0001

+48 81 440 87 00
biuro@lcc.lublin.pl

Jesteśmy do Twojej dyspozycji


captcha