Polityka prywatności


Czytając, przeglądając czy używając strony lcc.lublin.pl, oraz zapisując się na newsletter lub składając zapytanie, akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdujące się na tej stronie.

Właściciele i administratorzy strony lcc.lublin.pl zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę w jakikolwiek sposób wykorzystującą stronę obowiązuje aktualna Polityka Prywatności na podstawie przepisów RODO –  podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Jakiekolwiek zmiany wprowadzane w Polityce Prywatności nie wpływają na podstawową zasadę: firma Lubelskie Centrum Consultingu sp. z o. o. (w skrócie LCC sp. z o. o.) nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów (użytkowników) strony.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać Serwisu i nie prenumerować Newslettera lub złożyć prośbę o usunięcie z listy newsletterowej, na którą wcześniej się zapisałeś.

Właściciel Serwisu

Właścicielem serwisu lcc.lublin.pl jest firma Lubelskie Centrum Consultingu sp. z o. o. będąca firmą doradczo-szkoleniową, która świadczy profesjonalne usługi z zakresu doradztwa, szkoleń, obsługi handlu międzynarodowego oraz projektów inwestycyjnych.

Dane firmowe

Siedziba firmy:

Lubelskie Centrum Consultingu sp. z o. o.
Anny Walentynowicz 10
20-328 Lublin

Dane osobowe

W czasie korzystania z Serwisu możesz zostać poproszony o podanie niektórych danych osobowych poprzez wypełnienie formularza zapytania lub newslettera. Dane, o które będziesz proszony, to zwykle adres e-mail i imię. W przypadku formularzy zapytań ofertowych i rejestracji w Serwisie będziesz proszony o podanie większej ilości danych osobowych jeżeli takie formularze pojawią się na tej stronie.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania Serwisu oraz kontaktu z użytkownikiem na jego prośbę (zapytania, prośby o kontakt). Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której one dotyczyły.

Subskrypcja bezpłatnego newslettera

Zapisanie się na newsletter wymaga podania w odpowiednim formularzu obowiązkowo swojego imienia i adresu e-mail (jeżeli administrator strony zdecyduje się na uruchomienie newslettera).

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać czytelnikowi informacje z zakresu działań firmy, nowych artykułów lub ofert. Podanie imienia pozwala Serwisowi zwracać się do czytelników z jego użyciem. Użytkownik zawsze ma możliwość zrezygnowania z wcześniejszego zapisu na newsletter samodzielnie lub po złożeniu prośby do administratorów.

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane na serwisach należących do LCC sp. z o. o.  przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. Mogą być dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. LCC sp. z o. o. nie ma możliwości zabezpieczenia swych odbiorców przed osobami prywatnymi lub firmami, które dane te wykorzystają do przesyłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera, ani dla jego użytkownika oraz jego danych.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach należących do LCC sp. z o. o. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem e-mail: biuro@lcc.lublin.pl

Wyłączenie odpowiedzialności

Mimo, że dołożono wszelkich starań, by informacje na tej stronie były jak najbardziej prawidłowe, LCC sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za jej treść. Materiały mogą zawierać nieścisłości i błędy w pisowni.

§1 Postanowienia ogólne

Administratorem Bezpieczeństwa Informacji i Administratorem Danych Osobowych jest firma Lubelskie Centrum Consultingu sp. z o. o. (w skrócie LCC sp. z o. o.), ul. Anny Walentynowicz 10, Regon 060449905, NIP: 946 25 74 510. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

W celu zapewnienia poufności danych osobowych została wdrożona Polityka Bezpieczeństwa Informacji oraz Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym.

Dane osobowe podawane w formularzu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2 Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP.
 2. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na [przykładowo] newsletter i osób składających zapytanie ofertowe.
 3. Dane osobowe przetwarzane są:
  – zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  – zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  – w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  –  w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą,
  – w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli [przykładowo] zapisałeś się na newsletter,
  – w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli [przykładowo] złożyłeś zapytanie ofertowe.
 1. Dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@lcc.lublin.pl.
 3. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 4. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 5. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 7. Mamy wprowadzoną kontrolę dostępu, na podstawie regularnie zmienianych haseł, dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 8. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający,
  z którymi ściśle współpracujemy.

W celu zapewnienia poufności danych osobowych została wdrożona Polityka Bezpieczeństwa Informacji oraz Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym.

§3 Pliki Cookies (Ciasteczka)

 1. Witryna ww.lcc.lublin.pl używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając
  z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy LCC sp. z o. o. w celu optymalizacji działań.
 5. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
 6. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO

Klauzula informacyjna w sprawie przetwarzania danych osobowych – korespondencja mailowa

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: LCC sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Anny Walentynowicz 10, 20-432 Lublin, adres e-mail: biuro@lcc.lublin.pl, nr telefonu: +48 81 440 87 00.
 2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się poprzez adres e-mail:biuro@lcc.lublin.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywać się będzie na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu zawarcia i wykonania umowy;
  2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (wynikających z przepisów podatkowych lub rachunkowych).
  3. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celu prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na zapewnieniu kontaktu, promowaniu naszych usług lub w celach statystycznych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji każdego
  z powyższych celów.
 5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:
  • podmiotom i organom uprawnionym do otrzymywania danych na podstawie przepisów prawa i zawartych umów;
  • podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi, marketingowe, pocztowe, kurierskie, prawne oraz księgowe;
  • podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie umowy.
 1. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez następujący okres:
  • w przypadku niezbędności danych do zawarcia lub wykonania umowy przez okres niezbędny dla zawarcia i wykonania umowy, a po jej ustaniu przez okres niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
  • w przypadku niezbędności danych w celu wypełnienia obowiązku prawnego przez okres niezbędny do jego wypełnienia wynikający z przepisów prawa;
  • w przypadku przetwarzania na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.
 1. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważacie, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
 2. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Oferta


Oto TRZY FILARY naszej działalności. Dowiedz się więcej zapoznając się z katalogami.

Więcej

Masz jakieś pytania? Śmiało! Napisz do nas.

Skontaktuj się z nami

Już wiesz gdzie
nas znajdziesz


Lubelskie Centrum
Consultingu
sp. z o.o.

ul. Frezerów 3
20-209 Lublin
(Inkubator Technologiczny)

NIP: 946-25-74-510
REGON: 060449905
KRS: 0000324073
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
VI Wydział Gospodarczy KRS,
ul. Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik

Bank: Toyota Bank Polska S.A.
Nr rachunku: 02 2160 0003 2000 1565 6209 0001

+48 81 440 87 00
biuro@lcc.lublin.pl

Jesteśmy do Twojej dyspozycji


captcha

 Akceptuję Politykę Prywatności
Przeczytaj Politykę Prywatności