Polityka prywatności


Postanowienia ogólne

Administratorem Bezpieczeństwa Informacji i Administratorem Danych Osobowych jest firma Lubelskie Centrum Consultingu sp. z o. o.(w skrócie LCC sp. z o. o.), ul. Dobrzańskiego 3, Regon 060449905, NIP: 946 25 74 510, Zgodnie z wymogami polskiego prawa, zbiór przetwarzanych danych osobowych został zarejestrowany u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w skrócie GIODO).

W celu zapewnienia poufności danych osobowych została wdrożona Polityka Bezpieczeństwa Informacji oraz Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym.

LCC sp. z o. o.  zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta i użytkownika serwisów oraz czasopism należących do LCC sp. z o. o.  obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie www.lcc.lublin.pl

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: LCC sp. z o. o.  nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników swoich serwisów i czasopism. Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów, nie prenumerować czasopism należących do LCC sp. z o. o.  oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez LCC sp. z o. o.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisów należących do LCC sp. z o. o.  możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Niezapowiedziane Wiadomości

LCC sp. z o. o.  zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości LCC sp. z o. o. rozumie informacje odnoszące
się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została zaakceptowana przez klientów LCC sp. z o. o.

Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych należących do LCC sp. z o. o.

Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane na serwisach należących do LCC sp. z o. o.  przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. LCC sp. z o. o. nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Inne formularze

Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do LCC sp. z o. o. i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez LCC sp. z o. o. nie podlegają Polityce Prywatności.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisów należących do LCC sp. z o. o. mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. LCC sp. z o. o. zachęca do zapoznania się z informacjami dotyczącymi cookies w słowniku pojęć informatycznych.

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach należących do LCC sp. z o. o. W przypadku pytań proszę o kontakt z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji pod adresem e-mail: biuro@lcc.lublin.pl

Oferta


Oto TRZY FILARY naszej działalności. Dowiedz się więcej zapoznając się z katalogami.

Więcej

Masz jakieś pytania? Śmiało! Napisz do nas.

Skontaktuj się z nami

Już wiesz gdzie
nas znajdziesz


Lubelskie Centrum
Consultingu
sp. z o.o.

ul. Anny Walentynowicz 10
20-328 Lublin

NIP: 946-25-74-510
REGON: 060449905
KRS: 0000324073
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
VI Wydział Gospodarczy KRS,
ul. Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik

Bank: Toyota Bank Polska S.A.
Nr rachunku: 02 2160 0003 2000 1565 6209 0001

+48 81 440 87 00
biuro@lcc.lublin.pl

Jesteśmy do Twojej dyspozycji


captcha